Cách thức sử dụng

CYBERPAY là  gì? Dành cho đối tượng nào? Làm thế nào để có thể sử dụng CYBERPAY ?

CYBERPAY cung cấp những sản phẩm gì?

Tôi phải làm thế nào khi gặp phải lỗi về tình trạng thẻ bán ra từ phần mềm CYBERPAY?

Tôi phải làm thế nào khi thông tin gia hạn GCAFE qua CYBERPAY không chính xác?

Tôi có thể thay đổi số điện thoại Đại lý được không?

Tại sao tôi luôn phải sử dụng mã xác minh OTP khi sử dụng CYBERPAY?

Tôi có thể xem lịch sử giao dịch bằng cách nào?

Tôi có thể đăng nhập hệ thống quản lý bằng cách nào?

Tôi có thể quản lí tài khoản nhân viên bán hàng bằng cách nào?

Số dư là gì? Hạn mức là gì? Số dư và Hạn mức có gì khác nhau?