Cách thức sử dụng

Đại lý TopPay là  gì? Dành cho đối tượng nào? Làm thế nào để có thể sử dụng Phần mềm Đại lý TopPay?

Đại lý TopPay cung cấp những sản phẩm gì?

Tôi phải làm thế nào khi gặp phải lỗi về tình trạng thẻ bán ra từ phần mềm Đại lý TopPay?

Tôi phải làm thế nào khi thông tin gia hạn GCAFE qua Đại lý TopPay không chính xác?

Tôi có thể thay đổi số điện thoại Đại lý được không?

Tại sao tôi luôn phải sử dụng mã xác minh OTP khi sử dụng Đại lý TopPay?

Tôi có thể xem lịch sử giao dịch bằng cách nào?

Tôi có thể đăng nhập hệ thống quản lý bằng cách nào?

Tôi có thể quản lí tài khoản nhân viên bán hàng bằng cách nào?

Số dư là gì? Hạn mức là gì? Số dư và Hạn mức có gì khác nhau?