SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU
Bán vé 3% giá trị giao dịch, tối thiểu 5.000đ, tối đa 10.000đ
Thanh toán 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 3.000đ, tối đa 5.000đ
  • Học trực tuyến

    06 22, 2016 - 11 30, -0001
    SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU Thẻ học trực tuyến KYNA 3% giá trị sản phẩm
  • Bảo hiểm BIC

    06 22, 2016 - 11 30, -0001
    SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe moto-xe máy 20% giá trị sản phẩm